1. 1.
    dünaynın merkezi MEKKE:
    Nasıl mı! Dünysyı enlem ve boylamları haritacılık ilmine göre tam küre olarak hesaplanmıştır. Ve kutup belgesi bu hesaplamalara göre tesbit edilmiştir. Fakat pusulanın gösterdiği manyetik kutup daha farklı bir yerdedir. Şimdi bu yeni kutup dairesine göre enlem ve boylamları çizdiğimiz zaman ekvator çizgisi sizce nereden geçecek. Tam KABE'nin üstünden. -radyodan alıntıdır-
    ... cuneytt69