1. 1.
    ramazan davulcusunun tokmağını gözüne sokma isteği maalesef istek olarak kalacaktır eyleme geçerse sonu linçle biter çünkü çoğunluk çomar yapacak bir şey yok.
    ... francescodellamorte