1. 1.
    Trakya türklerine mezalim yapan bulgar komitacısıdır.
    -asacaiz keseceiz tas üstünde tas bırakmayacaiz.
    - kıpraşmayasın zende sevk alacaksın.
    -1 ... judas