1. 1.
  Dünyanın çeşitli yerlerinde kitap ve sünnete uygun olarak gözlem yapan müslümanların şehadetiyle Ramazan Bayram’ı Hilali , Şevval ayı hilali görülmüştür. Buna istinaden 15 haziran 2018 cuma ramazan bayramının 1. Günüdür. bütün müslümanların Bayramını tebrik ederiz.

  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ramazan hilalini gördüğünüz vakit oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüz vakit de iftar edip bayram edin. Eğer size hava bulutlu olup kapalı kalırsa Ramazan hilalini otuza takdir edin’ buyurdu.”

  (Buhari 1773, Müslim 1080/8, Nesei 2119, ibni Mace 1654, ibni Hibban 3441, ibni Huzeyme 1905, Darekutni 2/161, Begavi 1713, Beyhaki 3/204, Tayalisi 1810, Ahmed 2/145, Albânî irva 4/10)

  2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz; hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz. Eğer hilal, hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz’ buyurdu.”

  (Buhari 1779, Müslim 1081/19, Nesei 2118, Darimi 2/3, Darekutni 2/160, Beyhaki 4/205, 206, Tayalisi 3481, Tabarani 1/60, ibnu’l-Carud 376, Ahmed 2/415, 430, Albânî irva 902)
  ... gaiptengelenadam