1. 1.
    Kişinin ruh silsilesi çemberi dahilinde yaşadıklarına yüklediği anlamlar doğrultusunda gerçekleştirdiği eylemdir.
    Ayık kafa ile asla çekilmez.
    ... derwish dede