1. 1.
    kendine güveni olmayan erkektir.
    ... necrone