1. 1.
    adındaki milliyetçilik kavramından, günümüzdeki şekliyle milliyetçilik sonucu çıkarılmamalıdır. devleti kutsallaştıran ve bireyin önemsiz olduğu bir akımdır. monarşist rejimlerde sıkça görülen bu bakış açısında, bireyler devlete hizmet etmelidir görüşü hakimdir. devlet, birey için değil, birey, devlet içindir. devletin bekası için her şey mübahtır. bu akım avrupa'da ise en son 1900'lü yılların başlarında sıkça görülmüş ve özünde 2 tane dünya savaşına yol açmıştır.
    -1 ... derkampf