1. 1.
    Korkutucu tehlikeli kızdır. Uzak durulmalı.
    ... fyabse
  2. 2.
    kelepçeyi sevme ihtimali yüksektir.
    ... umutsuzbirpeder