1. 1.
  kısaca korelasyon katsayısı "r kare" ile gösterilir ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü belirten katsayıdır. Bu katsayı, (-1) ile (+1) arasında bir değer alır.Pozitif değerler doğrusal yönlü ilişkiyi ; negatif değerler ise ters yönlü bir ilişkiyi belirtir.katsayının l1l (+1 veya -1) e yaklaşması ilişkinin kuvvetini artırırken "0" olması durumunda değişkenler arasında mevcut bir ilişkinin olmadığı anlamına gelir.
  korelasyon katsayısında nedensellik yoktur bu da bize her bulunan sonucun bir anlamı olmayacağı sonucuna getirir.kilo ile Iq arasındaki ilişki gibi.
  ... mischief
 2. 2.
  kısaca korelasyon katsayısı "r kare" ile gösterilir ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü belirten katsayıdır. Bu katsayı, (-1) ile (+1) arasında bir değer alır.Pozitif değerler doğrusal yönlü ilişkiyi ; negatif değerler ise ters yönlü bir ilişkiyi belirtir.katsayının l1l (+1 veya -1) e yaklaşması ilişkinin kuvvetini artırırken "0" olması durumunda değişkenler arasında mevcut bir ilişkinin olmadığı anlamına gelir.
  korelasyon katsayısında nedensellik yoktur bu da bize her bulunan sonucun bir anlamı olmayacağı sonucuna getirir.kilo ile Iq arasındaki ilişki gibi.
  ... mischief