1. 1.
    dindar insanların dünya hayatındaki rahata ahireti feda edecek derecede düşkün olmanın sakıncalarını anlatırken kullandıkları müthiş benzetme.
    ... seramascos