1. 1.
    Yeterli din bilgisine sahip olmamak ya da sahip olsa da yorumlama ve çıkarım yapma yeteneğinden yoksun olma durumudur.

    Bilindiği gibi kuran'da yusuf peygamber'e rüya tabiri yeteneği verilmiştir. Tabii belki de çoğu müslüman bu nedenden dolayı rüyanın tabir edilebileceğine inanıyor. Halbuki kuran'a ve islam inancına göre bu yusuf peygamber'e allah tarafından verilmiş özel bir yetenektir. Onun peygamberliğine delil göstermek için verilmiştir. Dolayısıyla bu bir mucize, yani doğaüstü bir yetenek olarak gösterilir. Eğer yusuf'a verilen bu yetenek doğaüstü bir güç olmasaydı, yani rüya tabirlerinin bilimsel bir temeli olsaydı sıradan insanlar da bu alanda uzmanlaşıp rüya tabiri yapabilirdi. Dolayısıyla bu bir peygambere özgü bir yetenek olmaktan çıkar ve sıradan bir eylem haline gelirdi.

    Bir örnek vermek gerekirse bugün ölü birisini diriltmek bilimsel olarak mümkün müdür? Hayır. Zaten bilimsel olmadığı için bu doğaüstü bir olay olarak görülür, bilimsel olsa zaten sıradan insanlar da bunu yapabilir ve bu mucize olmaktan çıkar.
    ... fasist psikolog