1. 1.
    einstein'ın görelilik (izafiyet) teorisine uygun olarak, enerjinin varlığının kütle ile, kütlenin varlığının ise, enerji ile bağıntılı olduğu şeklinde yaklaşım.
    5 ... notaiscisi