1. .
    jean genet'in bir kitabı.. türkçeye "denizci" adıyLa çevriLmiştir.. genet'in başyapıtı oLarak değerLendiriLir bu kitap.. bizi şiddetin estetiğine davet ederken, insan doğası'nın uçsuz bucaksız karanLıkLarına sürükLüyor yine.. her zaman ki küstahLığı, radikaLLiği ve anLatısındaki sonsuz özgürLükLerLe... diğer kitapLarında kendi benLiğini parçaLayarak, dağıtarak damıtarak sergiLeyen yazar, bu romanında iLk kez parçaLanma, damıtma süreci'nin kendisini "o" diye adLandırıp nesneLeştirerek, metine yabancıLaşarak diLe getiriyor..

    Genet bu romanında mekan oLarak fransa'nın brest kentini seçmiş *.. denizciLerden, eşcinseLLerden ve caniLerden oLuşan, poLisLerLe kerhane patronLarının da zaman zaman arz-ı endam ettiği bir muhitte, baş kahramanı querelle'in dramını o renkLi, güçLü, şiirseL anLatımıyLa aktarıyor.. eşcinseL denizci quereLLe, yaşamın kıyısındaki bu insanLarın arasında yasadışı oLayLara, cinayetLere karışır..

    querelle "kavga" demek.. erkek ismi oLarak kuLLanıLdığında genet'e özgü bir tersine dönmeyLe meLekLik, safLık, suçsuzLuk gibi anLamLar da ediniyor.. ama burada söz konusu oLan kendi başına suçsuzLuk değiL; suçun kendisinden fışkıran bir suçsuzLuk.. Suçu başkaLarı üzerinden değiL, kendi üzerinden düşünmeye davet eden bir suçsuzLuk..

    kitap yeraLtı edebiyatı etiketiyLe rafLarda yerini aLmıştır.. 1. basımı haLa rafLardadır..
    1 ... tucimania