1. 1.
    yaygın bir cehalet türüdür. Hiçbir insan bir taş parçasını tanrı kabul edecek kadar salak olamaz. Putperestler putlarını bir ilah olarak değil, tanrı'ya yaklaşmak için bir aracı olarak görürler.
    ... otoriter faso kemalist