1. 1.
    insanların sosyokultürel,siyasi,sosyoekonomik konumlarına göre sınıflandırma ve belli gruplara yerleştirmedir.
    2 ... bado