1. 1.
    haklı söylem.

    önüne gelene hakaret/küfür eden, şahıslarını aşağılayan, ortalığı karıştıran, sözlük ortamına nifak tohumları eken, kötü niyetli, fitneci, tabir-i cazise götü kaşınan tipleri modların anında siktir etmesi gerekiyor.
    4 -1 ... aslolan fenerbahce dir