1. 1.
    kendisini bir nevi çıplak gormektir.
    ... erectof