1. .
    2 yıllık fakültede doktora yapmak gibi bir şeydir.
    ... hedesini ariyan hodo