1. 19.
    Benzin yada döviz neyse de probis lan bu borumu!!!
    Desteklediğim kampanyadır.
    Propis gibisi var mı?
    ... zenn lavian