1. .
    milton friedman tarafından yazılan, 1953'te yayınlanan ve orijinal adı the methodology of positive economics olan eser, iktisatta yöntem konusuna değinir ve ekonomik rasyonalite kavramını inceler; bu eserle friedman, ekonomik rasyonalite kavramının iktisat içinde john maynard keynes'le sarsılan yerini sağlamlaştırmış ve keynes'in yaklaşımlarının yalnız makro çerçevede kalmasını sağlamıştır, ayrıca yöntem tartışmalarının ana konusu insan davranışlarına da değinmiş, "insanların gerçekten nasıl davrandıklarını düşünmeyi bırakıp, işimize bakalım" diyerek iktisadın teknisyenleşmesi sürecine de katkıda bulunmuştur.
    1 ... wad ar yu tolking ebat yu