1. 1.
  Belli imkân ve zamanda konulmuş kurallar birliği.
  ... italiano
 2. 2.
  karşıtı için;
  (bkz: doğal hukuk)
  ... sıçtırtma lamasına
 3. 3.
  Hukukun parçası (kanun) olduğu iddia edilen şeylerin öyle olup olmadığını, onların muhtevasına veya herhangi bir ahlaki ölçüte bakarak değil de, gözlenebilir bir kaynağa, mesela, bir egemene (demokrasilerde parlamentoya) veya bir anayasaya dayanıp dayanmamasına bakarak belirleyen bir hukuk doktrini.

  Değişik türleri vardır. En iyi bilinenlerden biri H. Kelsen'in ünlü teorisidir. Kelsen bütün hukuk sistemini bir temel hukuki normdan türetir.
  2 ... lilith
 4. 4.
  müsbet hukuk, yürürlükteki hukuk, olan hukuktur.
  ... okuma lambasi
 5. 5.
  var olan , yürürlükteki hukuktur.

  (bkz: tabii hukuk)
  ... mervet
 6. 6.
  bir ülkede uygulanan yazılı(mevzuat) ve yazılı olmayan hukuk.
  ... jeremiel
 7. 7.
  yürürlükteki hukuk.

  (bkz: anayasa tüzük)
  2 ... adnl
 8. 8.
  Bir ülkede yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız kuralların tümü.
  2 -1 ... spoofer