1. 1.
  Potlaç, bir tür Kızılderili'lerin değiş tokuş şeklinde gerçekleşen bayramlarına Şinok dilinde verilen isim.
  Potlaç bölgenin ticaret ve ulaşımda kullanılan Şinok diliyle bütün batı kıyısına yayılmıştır, hem beslemek hem de tüketmek anlamındadır.
  ... isteksiz seyirci
 2. 2.
  komünizmin yaklaşamadığı halen izlerini taşıdığımız oğuz adanır dan öğrenebileceğimiz kültür.
  ... priaposvetuketim
 3. 3.
  zenginlerin mali varlığının az bir kısmını kendine bırakarak fazlalığı bir yemekli törenle fakirlere dağıtmasıdır. Burada amaç toplumu yardımlaşmada bir yarışa sokmak ve yeniden dağıtım ilkesini işletebilmektir.
  ... durkheim