1. 1.
  * fizikte iki nokta arasındaki potansiyel enerjinin farkıdır.
  elektrik devrelerinde daha sık kullanılır. bir birimlik yükü iletkenin iki noktası arasında hareket ettirmek için harcanan enerjidir. "delta v" ile gösterilir.
  1 ... t square
 2. 2.
  potansiyel enerji- yol grafiğindeki eğrinin altında kalan bölgenin alanının hesaplanması ile bulunur. kısacası potansiyel enerji formülünün integrali alınır.
  ... kisil
 3. 3.
  voltamper ile ölçülür.bu ise devreye paralel bağlanır.istersen bir milyon tanesini paralel bağla potansiyel fark değişmez.
  -1 ... kumdankaleler