1. 1.
    Jameson'un da dediği gibi postmodernizm geç kapitalizmin kültürel mantığıdır. Marksizm gibi büyük anlatılara karşı çıkarak, sınıf gibi kategorileri reddederek kapitalizmin hükümranlığını yıkmak bir yana sarsabilecek tüm mücadele biçimlerini etkisiz hale getirir. nihilizme varan görecelik anlayışıyla insanları iyi ile kötüyü ayırt edemez hale getirir ve kapitalizmin neden olduğu sömürüye itiraz edebilecek ahlaki zemini yerle bir eder.
    3 -1 ... durgunsular