1. 1.
    kafası iyi mutlu mes'ut toplumdur.
    1 ... erectof