1. 1.
    seksüel sorunları vardır.
    ... alpertunna