1. 1.
    porno bir yaşam biçimidir.
    -2 ... saplanti
  2. 2.
    bastırılmış duyguların görsel tatminini sağlayan bir araçtır. bu olguyu yaşam biçimi haline getiren birey gerçek ve hayal arasında bocalaması kaçınılmazdır.
    ... golhiat