1. 1.
    karikatürlerdeki popoların üstünde hep kıl olur. çünkü kılsız popo kaygıdan uzaktır. ki popoyu karikatüze eden şey kıldır.
    ... judas