1. 1.
    radyosstatik sesler cikaran bir dil olmsi nedeniyleczzttir.
    2 -3 ... erectof