1. 1.
    polis ve logos kelimelerinin birleşmesiyle oluşan terim. günümüzde siyaset biliminin latince karşılığı olarak kullanılan politolojinin polis'in yani sosyal bir varlık olan insanın biraraya gelmesi sonucunda oluşan kentin bilgisi, kente ait olanın bilgisi, medeniyetin bilgisi ve son tahlilde siyasetin bilgisi gibi anlamlara gelmektedir.
    ... ishakmete