1. 1.
  sözlük yazarlarına göre birisi onurlu(!) bir davranışken, diğeri onurusuz bir davranıştır. bana kalırsa ikisi de şerefsizcedir.
  1 -2 ... bu sefer oldu galiba
 2. 2.
  Polisin vatandaşa biber gazı sıkmasıyla her 2 durum da sıçar.
  -2 ... burakk1
 3. 3.
  ikisi de polise direnmek suçunu oluşturur.

  (bkz: Görevi yaptırmamak için direnme)

  MADDE 265. - (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  (3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

  (4) Suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  (5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
  1 ... adamantin
 4. 4.
  polise taş atanlar, polisle değil sistemle sorunu olan (bkz: komünistler)dir. haklılardır. mecburen polisle atışırlar, polis de görevini yapar.
  -1 ... ben bir ateistim hepsi bu