1. .
    bir polinomda kat sayısı sıfırdan farklı olan terimlerden, derecesi en büyük olanın derecesi o polinomun derecesidir.
    ... unique270