1. 1.
    Jenerasyonun değiştiğini gösterir.
    ... just millionaire