1. 1.
  çin kaynaklarında "türklüğün ortaya çıktığı yer" olarak geçen dağ silsilesi.
  turan kavimlerinde bir tanrı unsuru olan dağlar (bkz: dağ han), bod(body-beden) yani po'dan gelmektedir. po kelimesi ise altay türkçesinde "kitle" anlamına gelmektedir.
  altay türklerinde dağ tanrı inancı, dağların ruhu, kölesi olarak "po" kelimesi ile ifade edilmektedir.

  truva savaşı'nı aktaran homeros'un ilyada destanında, türklerin dağ tanrı sıfatı olan "po" kökünden sıfatlandırdığı, dağ gibi savaşçıların isimleri vardır.(hippokoo, hippodamas, hippomakhos gibi...)
  hypo "su" demek olup, denizci kabile akaların, en büyük kitle olarak tanrısallaştırdıkları deniz tanrılarının adı ise herkesin bildiği poseidon'dur...

  (bkz: homeros bir tarih hırsızıdır)
  1 ... protest sanayici