1. 1.
    polonyum 210.

    en zehirli maddelerden biridir. atom numarası 84 ve ağırlığı 210 olan bir radyoaktif.

    curie çiftinin 19. yüzyılda bulduğu bir elementtir.
    8 ... aferiiinsprite