1. 1.
    Akciğer veremini ele alan uzman dalı. Ayrıca (bkz: pnomotoraks)
    ... iskandinav