1. 1.
    platonun varlık felsefesini anlayabilmek için öncelikle doğa felsefesinin ne olduğunu bilmek gerekmektedir. doğa felsefesi: felsefe tarihinde ilk çağ Yunan felsefesinin başlangıcında merkezi tema olarak doğanın ele alındığı felsefe yönelimidir, daha sonra çeşitli biçimlerde sürmüş, yeni nitelikler kazanmış ve yeniden değerlendirilmiştir.
    platonun varlık düşüncesi öz olarak doğa filozoflarının varlık ve nedensellik anlayışını reddeder. doğa filozoflarının varlık veya töz olarak kabul ettikleri madde yerine madde dışı, soyut gerçeklikleri koymak ister. platon varlığı, matematiksel akıl yürütmeler dünyası ve diyalektik akıl yürütmeler dünyası olarak ikiye ayırır. matematiksel akıl yürütmeler dünyasına çıkarımlar dünyası ve diyalektik akıl yürütmeler dünyasına ise kavrayış dünyası diyebiliriz.
    -1 ... hercaiihtiras