bugün

gerçek olan tanımdır.

Biz her Millete Peygamber gönderdik

Kur'an-ı Kerim

Yunanlılarada peygamber gönderildi mi? Ve bu peygamberler filozoflar mıydı? Galiba cevabı bilinmez.Ancak büyük ihtimal peygamberdiler.

Kur'an-ı Kerim ''bizim size bildirdiğimiz peygamberlerden başka bildirmediklerimizde var'' der.Yani Sadece Ademden Hz.Muhammede 25,26 peygamber yoktur.Yaygın bir görüşe göre 174.000 peygamber vardır.Kur'an her millete peygamber yolladık der.Peki neden Antik Yunanlılara yollamış olmasın.Bir Yunan imparatoru ve iki Yunan filozofu belki peygamberdir.

Büyük iskender biliniyor Zulkarneyn diye Kuranda geçen peygamber Büyük iskenderdir. Ancak Platon ve Sokrates'te peygamber olabilir. ilk önce Socrates ve iskender hakkında eşcinsel denilir.Ancak cinsel ilişkiye girerken orada mıydınız nereden biliyorsunuz? Bunlar iki adı karalamak için dedikoducuların çıkardığı palavralardır.

Zülkarneyn denilen peygamber Kuranda ''çift boynuzlu'' diye tanımlanır.iskender yani III.Alexandrikos hakkında boynuzla ilgili yüzlerce efsane var.Boynuzları olduğu veya boynuzlu miğfer taktığı söylenir.Böylece Zülkarneynin iskender olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.

Sokrates'in anlattığına göre ona içinden bir ilahi,tanrısal ses gelir. Sokrates her zaman bu tanrısal sese uyduğunu söyler. Bir çok zat bu sesi vahiy diye yorumlar.Olabilir.Sokratesin görüşleriyle Kuranınkiler benziyor.

Platon.Türk filozofu Farabi ve iran filozofu Mevlananın etkilendiği bir kişidir Platon.Yani Eflatun.Platonun görüşüne göre ruh kötülükle iyiliği dışarıdan almaz kendi içinden gelir bu iki davranış.Bu görüş tamamen islamla uyum içindedir.Ona göre insanı ancak ahlak mutlu yapmaktadır. Maddiyata olan düşmanlığı'da var.

Belki Konfüçyüs'te peygamberdir.Uzak Doğuyada peygamber geldi elbette.Gördüğünüz gibi Platon ve Sokratesin felsefesi Ahlak,iyilik ve güzellik üzerine kuruludur.Yani Kuranın,Tevratın ve incilin emrettiği üç şey Ahlak,iyilik ve güzellik.Hem Kuran ayetleriyle,hem Tevrat ve incil ayetleriyle,Platonla Sokratesin görüşleri uyuşur.Sanki hepsi aynı varlıktan gelmiştir...

Ve Platonla Sokratesin her peygambere olduğu gibi baskıya uğraması.Bakınız araştırın bakın hangi peygamber olursa olsun ona baskı yapılmış acı çekmiştir.Acı çekmemiş baskı yapılmamış bir peygamber söyleyin dişimi kırarım.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.