1. 1.
    Ciddi sonuçlara yol açabilecek bir akımdır bence! kıt beyinliler hemen inanıp sokağa çıkabilirler!
    pkk trolleme akımı

    pkk trolleme akımı
    1 -1 ... komunist musluman