1. 1.
  Terör örgütü PKK, 21-28 Nisan 1980 tarihini "Kızıl Hafta" olarak ilan etmiş ve 24 Nisan tarihini sözde Ermenilerin katledilme günü olarak anarak ve toplantılar yapmaya başlamıştır.

  8 Nisan 1980 tarihinde Lübnan'ın Sidon kentinde PKK ve ASALA terör örgütleri ortak basın toplantısı düzenlemişler ve toplantı sonucu bir deklarasyon yayınlamışlardır. Ancak bu olayın tepki çekmesi üzerine ilişkilerin illegal alanda gizli olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Toplantı akabinde 9 Kasım 1980 tarihinde Strazburg Başkonsolosluğumuza, 19 Kasım 1980 tarihinde ise Roma Türk Hava Yolları büromuza yönelik olarak düzenlenen saldırılar, PKK ve ASALA terör örgütleri tarafından ortaklaşa üstlenilmiştir.

  Bölücü terörist elebaşı Abdullah Öcalan, Ermeni Yazarlar Birliği tarafından "Büyük Ermenistan hayali fikrine olan katkılarından dolayı" onur üyeliğine seçilmiştir.

  Ermeni Halk Hareketi'nin bünyesinde, bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir Kürdistan Komitesi oluşturulmuştur.

  4 Haziran 1993 tarihinde; Ermeni Hınçak Partisi, ASALA ve PKK terör örgütü mensuplarının katılımıyla Batı Beyrut'ta bulunan PKK terör örgütü merkezinde bir toplantı yapılmıştır. ~http://www.ozturkler.com sitesinden alıntıdır.~
  8 -5 ... kara hilal
 2. 2.
  ortak payda türkler'i ve türkiye'yi rahatsız etmek olduğu için kendiliğinden gelişen birlikteliktir. ne bok olduğu belli olmadan sinsi sinsi destekçiliğini yapanları da aynı kazana koyacaksın bunlarla.
  2 ... palta
 3. 3.
  bir tarafta Güneydoğu Anadolu'yu kürdistan yapmak isteyen gereksiz zihniyetler, diğer tarafta Doğu Anadolu'da Kars,Iğdır,Ardahan gibi uğruna binlerce ŞEHiT verilmiş topraklara izinsiz girip ermeni topraklarına çevirmek isteyen gereksiz zihniyetlerin aralarında oluşturdukları ittifak. Amac belli güzelim anadolumu bölmek. Alayının köküne turp suyu dediğim olaydır.
  2 -2 ... cirkinordekyavrusu
 4. 4.
  Ermeni terör örgütleri, dış dünyanın tepkileri üzerine 1980'li yıllarda taktik değiştirerek, PKKterör örgütü ile işbirliğine gitmişlerdir. 1984 yılında cereyan eden Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla PKK sahneye itilmiş ve Asala-Ermeni terörü geri plana çekilmiştir. Ermeniler ile PKK arasındaki bağlantıyı ortaya koyan bazı somut örnekler şunlardır:

  Terör örgütü PKK, 21-28 Nisan 1980 tarihini "Kızıl Hafta" olarak ilan etmiş ve 24 Nisan tarihini sözde Ermenilerin katledilme günü olarak anarak ve toplantılar yapmaya başlamıştır.
  8 Nisan 1980 tarihinde Lübnan'ın Sidon kentinde PKK ve ASALA terör örgütleri ortak basın toplantısı düzenlemişler ve toplantı sonucu bir deklarasyon yayınlamışlardır. Ancak bu olayın tepki çekmesi üzerine ilişkilerin illegal alanda gizli olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Toplantı akabinde 9 Kasım 1980 tarihinde Strazburg Başkonsolosluğumuza, 19 Kasım 1980 tarihinde ise Roma Türk Hava Yolları büromuza yönelik olarak düzenlenen saldırılar, PKK ve ASALA terör örgütleri tarafından ortaklaşa üstlenilmiştir.
  Bölücü terörist elebaşı Abdullah Öcalan, Ermeni Yazarlar Birliği tarafından "Büyük Ermenistan hayali fikrine olan katkılarından dolayı" onur üyeliğine seçilmiştir.
  Ermeni Halk Hareketi'nin bünyesinde, bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir Kürdistan Komitesi oluşturulmuştur.
  4 Haziran 1993 tarihinde; Ermeni Hınçak Partisi, ASALA ve PKK terör örgütü mensuplarının katılımıyla Batı Beyrut'ta bulunan PKK terör örgütü merkezinde bir toplantı yapılmıştır.
  Ermeni-PKK ilişkisiyle ilgili bir başka çarpıcı örnek ise, 6- 9 Ocak 1993 tarihlerinde Beyrut'taki iki ayrı kilisede düzenlenen ve Lübnan Ermeni Ortodoks Başpiskoposu, Ermeni Parti yetkilileri ile 150 gencin katıldığı toplantılarda kullanılan şu ifadelerdir:

  Şimdilik Türkiye'ye karşı sakin tutum gösterilmelidir.
  Ermeni toplumu gittikçe büyümekte ve ekonomik yönden güçlenmektedir.
  Geliştirilen propaganda faaliyetleri sayesinde, bütün dünyada (sözde) soykırım daha iyi bilinmeye başlanmıştır.
  Ermenistan devleti kurulmuştur, her geçen gün toprakları genişlemektedir ve atalarının intikamını mutlaka alacaklardır.
  Başta ABD olmak üzere, diğer batılı ülkeler de Karabağ'da sürdürülen savaşta Ermenileri haklı bulmaktadırlar. Bu fırsatı değerlendirmek gerekir; ve Karabağ'da savaşan Ermeni gençlerine yenileri katılacaktır.
  Türkiye'de -PKK terör örgütü ile yapılan mücadele kastedilerek- iç savaş devam edecek, Türk ekonomisi sıfır noktasına gelecek ve vatandaşlar baş kaldıracaklardır.
  Türkiye bölünecek ve bir Kürt devleti kurulacaktır.
  Ermeniler Kürtlerle olan ilişkilerini iyi bir şekilde yürütmeli ve Kürtlerin mücadelelerini desteklemelidirler.
  Bugün Türklerin elinde olan topraklar, yarın Ermenilerin olacaktır.
  PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ERMENiSTAN'DAKi YAYIN ORGANLARI

  Ermenistan'da Reya Taze ve Bota Redaksiyon adlı gazetelerin PKK terör örgütü kontrolünde Kiril Alfabesiyle yazıldığı ve PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı bilinmektedir. Bu gazeteler Türkiye ve Avrupa'dan gelen PKK terör örgütü mensuplarınca yayımlanmaktadır.

  PKK - ASALA iLiŞKiLERi

  Uluslararası nitelikteki Ermeni terörizmi, 1973 yılında ortaya çıkarak 1974 Kıbrıs barış harekatını müteakip yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ve temsilciliklerimize yönelik sabotaj, suikast ve saldırı türü terör hareketleri ile kendini göstermeye başlamıştır.

  Başta Ermeni terör örgütü ASALA olmak üzere 1984 yılına kadar eylemler sürdürmüş ve l970'li yıllarda çeşitli legal siyasi oluşumlar içinde kendisini göstermeye başlayan Kürtçülük hareketini, terör örgütü PKK ile ivme kazanması üzerine, yerini Abdullah ÖCALAN liderliğinde Kürt-Türk ayırmadan öldürebilen, katliamlarla ismini duyurmaya çalışan PKK terör örgütüne bırakmıştır.

  Fakat bu tarihten önce de PKK-ASALA terör örgütleri arasındaki işbirliğinin, ortaklaşa yapılan eylemler, yayınlanan deklarasyonlar, ASALA ve diğer Ermeni terör örgütü mensuplarının PKK terör örgütü kamplarındaki eğitimi, ASALA terör örgütünün üst düzey yetkililerinin eğitim yaptırdıkları, bunların dışında PKK terör örgütünün Ermeni Taşnaksutyun Partisi ile ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir.

  PKK-ASALA terör örgütü işbirliğinde ortak amaç olarak, Marksist-Leninist ideoloji doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde devlet kurmaktır. iki örgütün de hedef aldığı bölgeler göz önünde bulundurulduğunda hedeflerin çakıştığını görüyoruz. Bu durumda iki örgütten birinin diğerine taşeronluk yaptığı fikri güçlenmektedir.

  Ele geçirilen belgeler neticesinde Bekaa ve Zeli kamplarında Ermeni terör örgütü ASALA ile terör örgütü PKK militanları ile birlikte eğitim gördükleri ortaya çıkmıştır.

  PKK iLE ERMENiLER ARASINDA 1987 YILINDA YAPILAN ANLAŞMA

  1987 yılında bölücü terör örgütü PKK ile Ermeniler arasında bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu anlaşmanın hükümleri şunlardır:

  Ermeniler PKK terör örgütü içinde eğitim faaliyetlerinde bulunacaklar
  PKK terör örgütüne her yıl için adam başına 5.000 ABD Doları ödenecek
  Ermeniler küçük çaplı eylemlere katılacaklar
  Yapılan bu anlaşmanın akabinde örgüt içerisinde Ermenilerin sivrilmeleri üzerine, PKK-ASALA ilişkilerinden sorumlu Hermez Samurouyan adlı şahısla birlikte 18 Nisan 1990 tarihinde yapılan toplantıda şu kararlar alınmıştır:

  PKK ve ASALA terör örgütlerinin artık ortak yönetilecektir
  Türkiye'de güvenlik kuvvetlerine yönelik eylemlerde istihbaratı Ermeniler yapacak
  Muhtemel devrimden sonra elde edilen topraklar eşit olarak bölüşülecek
  Kamp masraflarının % 75'ini Ermeniler karşılayacak
  Türkiye'deki metropol şehirlerde eylemler yapılacak
  1992 Ekim ayından itibaren Kuzey Irak'ta üslenen terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlarda örgütün büyük darbeler alması ve barınma imkanlarını kaybetmesi üzerine bir kısım örgüt mensuplarının iran ve Ermenistan'a geçmeleri ile PKK terör örgütünün Ermenistan'daki aktif faaliyetleri başlamıştır.

  PKK terör örgütünün Avrupa temsilcilerinden bir grubun Ermenistan'a giderek, PKK terör örgütü mensuplarının Kars bölgesinden Ermenistan'a rahatça girip çıkmaları için anlaşma yaptığı, Sovyet Rusya'nın dağılması ile Ermenistan'ın bağımsızlığına kavuşması sonucu PKK terör örgütünün Ermenistan'da Kürt yerleşim birimlerinde barınma imkanı bularak burada örgüte maddi-manevi destek sağlayıp, faaliyetlerini sürdürdüğü ayrıca, 19-20 Mayıs 1992 tarihlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubunun Ermenilerle beraber Azeri Türklerine karşı savaşmak için 3 araçla Urumiye'den Ermenistan'a hareket ettiği bilinmektedir. ~http://www.ermenisorunu.gen.tr.~ ~bilmeyenlere not: türkiye cumhuriyeti dışişleri bakanlığı tarafından yönetilen bir sitedir. belgeleri doğrudan osmanlı ve balkan devletlerine dayanmaktadır.~
  2 -3 ... kara hilal
 5. 5.
  ayrıca türkiye cumhuriyetikültür bakanlığı resmi web sitesi de konuya şu şekilde değinmiştir.

  http://www.kultur.gov.tr/...49816B2EF7D720C6B23F3D068
  1 -1 ... kara hilal
 6. 6.
  işbirliklerinin en doğalıdır. çünkü ikisi de açık düşmanımızdır. bölücüdür öldürücüdür. aynı gayeyi taşıyan

  toplulukların sistemli bir şekilde beraber hareket etmesinden daha doğal birşey yoktur. asıl dikkat çekilmesi gereken

  açık düşmanlarımızla veya terörist bireylerle işbirliği yapan müttefiklerimiz dost - komşu devletler. düşman işbirliği

  sadece ülkemin askerine kurşun atmak değildir. 500.000 ermeni oyu icin 65 milyonu karsısına alabilen zihniyet, fehriye

  erdal'ı iade etmeyen zihniyet, ders kitaplarında türkiyenin yarısını kürdistan gösteren zihniyet pkk'dan farksızdır.

  Hatta daha tehlikelidir cünkü bu yaptıgına siyasi kılıflar bulup kendini haklı bile gösterebilir. yani demek istediğim

  asıl dikkat edilmesi gereken dağda kurşun atan değil içten içe gizliden gizliye bize siyasi düşmanlık yapandır.
  3 -2 ... blackjack
 7. 7.
  (bkz: behcet canturk)
  ... emperor
 8. 8.
  yanlarına abd'yi de almış olan işbirliği.
  -1 ... arabaciarabayatasget
 9. 9.
  (bkz: Pkk - Ermeni - Güney kıbrıs - Yunan - Fransız işbirliği)
  (bkz: Türk ün Türk ten başka dostu yoktur)
  2 -2 ... jamish efendy
 10. 10.
  pkk'yı destekleyen kürt kökenli vatandaşlarımız şunu düşünmezler mi; hayali büyük kürdistan devletini o sınırlarda kurdururlar mı? elbette hayır. mutlaka barzaniler, ermenilere toprak vermek zorundadır, aksi halde bütün doğu ve güneydoğu anadolu ermeni işgaline girebilir. sonra ne olacak? ermeniler 1915 olaylarının hesabını sizden sormaz mı ve size soykırım uygulamazlar mı? bunu bir daha düşünün. asıl amaç bölgede bol olan su ve petrol kaynaklarını sömürmek, siz de o büyük güçler için çalışacaksınız. lütfen yol yakınken dönün. sonra çok pişman olacaksınız.
  -1 ... cemali