1. 1.
    olası bir faydalı imalat. skar skar yersiniz ziyan olmaz.ziyan etmek haramdir hem.
    3 ... erectof