1. 1.
    bir italyan gavuru sorunsalıdır...
    3 ... erectof
  2. 2.
    kafa zehir tabii.
    1 ... burayabakarlar