1. 1.
    bir italyan gavuru sorunsalıdır...
    3 ... erectof