1. .
    "peni"sinden küçükse normal olabilir. zira hem velettir hem de bahsi geçen "pipi"dir.

    peninin kaç peni olduğu mevz-u bahis bile değildir.*
    1 ... defuser