1. 1.
    osmanlı dedelerimizin kurduğu gönüllü tulumbacı ocakları bunu bilirler ama asla dile getirmezlerdi.
    2 ... monk of monkmountain