1. 40.
    anlık mesaj alımını açmasını dilediğim yazar.
    1 ... sweet mandarine