1. 1.
    yadırganamaz gerçek.

    diğer uluslar pigmelere hizmet etmek için varlar.

    ccc pigme ccc.
    -1 ... modern zaman filozofu