1. 1.
    fransız romancı ve faşist. intihar etmiştir.
    ... f ucklife