1. 1.
    2 kasım 1975 yılında meydene gelen olaydır. fakat bu olayın üzerindeki sır perdesi hiç bir şekilde aralanamamıştır. pasolini kendi arabası ile üzerinden defalarca geçilerek yukarıda bahsedilen tarihte feci bir şekilde öldürülmüşür. daha doğrusu bu olayın bir kurmaca mı yoksa gerçekten bir cinayet mi olduğu belli değildir.

    poasolini'yi öldürdüğüne inanılan Giuseppe Pelosi isimli şahıs 2005 yılında yaptığı itirafları geri alıp pasolini'yi öldürmediğini söylemiş ve güney aksanlı(ki bu mafya ihtimalini artırır) bazı kimselerin pasolini'yi "pis komünist" hakaretleri ile öldürdüğünü iddia etmiştir.

    başka bir iddia pasolini'yi bir şantajcının öldürdüğüdür ki, salo filminin bazı sahnelerinin çalınmış olması ve bu çalan şantajcı ile pasolininin görüşmeye gitmesinin accatone'nin pratogonisti sergio citti tarafından ortaya atılan iddiadır.

    bir diğer ihtimal ise pasolini'nin ölümünü kendisi ayarladığıdğr. özellikle kendi eserlerindeki (bkz: Ragazzi di vita) (bkz: Una vita violenta) isimli eserlerindeki bazı sahneler ile kendi ölümü arasındaki paralellik alberto moravia tarafından vurgulanmıştır.
    -1 ... calderon de la barca