1. 1.
    dağıstan yöresine özgü, bizim mantıya benzeyen fakat içine kıyma yerine ısırgan otu konarak yapılan bölgesel yemek. daha çok lezgi halkının bir yemeğidir.
    ... jigsaw2