1. 1.
  ikinci halife ömer'in yaptığıdır. Yolda can veren tanımadığınız biri bile kağıt kalem getirin vasiyet yazacağım Derse insan koşa koşa getirir, fakat aleme rahmet olarak gelmiş peygamber efendimize bunu çok gördüler. Bugün adalet timsali olarak bize lanse edilen ömer bin hattab "bu adam sayıklıyor elimizde Allah'ın kitabı var" diyerek hz peygamber'in vasiyetini yazmasını engellemiştir. Halbuki Allah'ın kitabında O kendinden bir şey söylemez onun söylediği vahiyledir. Yazıyor.
  (bkz: kırtas olayı)
  1 -2 ... bexdever
 2. 1.
  imam Gazali, Sırr’ul-Âlemin kitabının 4.
  makalesinde şöyle ifade etmektedir:
  (Peygamber Efendimiz) “Bana kâğıt kalem getirin de size, Benden sonra işlerin zorluğunu kaldırıcı ve size gerekli olan şeyleri yazayım.” Buyurdu.
  Hz. Ömer ise şöyle dedi: “Allah Resulü şu anda sayıklamaktadır. Bize, Allah’ın Kitabı yeter.” Oradakiler birbirlerine girerek seslerini yükselttiler. Hz. Peygamber rahatsız olarak şöyle buyurdu: “Kalkın yanımdan, Benim yanımda kavga etmek doğru değildir.” Dedi.
  Şia değil gazali iftira atıyor.
  2 -1 ... bexdever
 3. 1.
  olayı doğrulayan kaynakların bir kısmı şunlardır.

  1. ↑ Şerafettin, el-Müracaat, s. 241-242; Farsça tercüme, Münazarat, s. 430.
  2. ↑ Şerafettin, el-Müracaat, s. 242-243; Farsça tercüme, Münazarat, s. 431-432.
  3. ↑ Şerafettin, el-Müracaat, s. 243-244; Farsça tercüme, Münazarat, s. 434.
  4. ↑ Bkz. Kadı iyaz, eş-Şifa, be-Tarih hukuk el- Mustafa, c. 2, s. 194.
  5. ↑ ibn Ebi’l-Hadid, Şerh Nehcü’l-Belağa, c. 1, s. 183.
  6. ↑ Müsned-i imam Ahmed bin Hambel, c. 2, s. 45.
  7. ↑ Sahihi Buhari, c. 1, s. 37.
  8. ↑ Sahihi Buhari, c. 4, s. 31.
  9. ↑ Sahihi Buhari, c. 4, s. 66.
  10. ↑ Buhari, Kitabü’l-ilm, Babu'l ilm, 1, s. 22.
  11. ↑ Sahihi Buhari, c. 5, s. 137-138.
  12. ↑ Sahihi Buhari, c. 7, s. 9.
  13. ↑ Sahihi Müslim, c. 5, s. 75.
  14. ↑ Sahihi Müslim, c. 5, s. 76.
  15. ↑ Ketf (kürek kemiği) veya şa’ne, o dönemler yazı yazmak için kağıt yerine kullanılan
  hayvan kemileriydi.
  16. ↑ Sahihi Müslim, c. 5, s. 76.
  17. ↑ Sahih-i Buharî, Kitabu'l-Cihad, "Cevaizu'l- Vefd" babı, c.2, s.120 ve Kitabu'l-Cizye,
  ihracu'l-Yehud Min Cezireti'l-Arab" babı;
  Sahih-i Müslim, Ki-tabu'l-Vasiyyet, "Terku'l-
  Vasiyyet" babı ve diğer kaynaklar
  18. ↑ Sahih-i Buharî, Kitabu'l-i'tisam Bi'l-Kitab-i ve's-Sünnet, "Kerahiyye-tu'l-Hilâf" babı ve Kitabu'l-Merza, "Kavlu'l-Meriz: Kûmû Annî" babı ve Kita-bu'l-Mağazî "Marazu'n-Nebi" babı; Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Vasiyyet, "Terku'l Vasiyyet" babının sonu
  19. ↑ Beyhaki, es-Süneni’l-Kubra, c. 9, s. 207.
  20. ↑ Sen’ani, el-Müsannef, c. 5, s. 438.
  21. ↑ Sen’ani, el-Müsannef, c. 6, s. 57.
  22. ↑ ibn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubra, c. 2, s. 242.
  23. ↑ ibn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubra, c. 2, s. 242.
  24. ↑ ibn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubra, c. 2, s. 243.
  25. ↑ ibn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubra, c. 2, s. 243.
  26. ↑ ibn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubra, c. 2, s. 243-244.
  27. ↑ ibn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubra, c. 2, s. 244.
  28. ↑ ibn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubra, c. 2, s. 244.
  29. ↑ ibn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubra, c. 2, s. 244-245.
  30. ↑ El-Hindi, Kenzü’l-Ummal, c. 5, s. 644.
  31. ↑ Şerafettin, el-Müracaat, s. 244; Farsça tercüme, Münazarat, s. 435.
  32. ↑ Şerafettin, el-Müracaat, s. 245; Farsça tercüme, Münazarat, s. 436.
  33. ↑ ibn Ebi’l-Hadid, Şerh Nehcü’l-Belağa, c. 12, s. 20-21.
  34. ↑ Şerafettin, el-Müracaat, s. 245; Farsça tercüme, Münazarat, s. 436-437.
  1 -1 ... bexdever